Kto niesie pomoc bezdomnym

Kto niesie pomoc bezdomnym

1 lutego 2019 Wyłącz przez Stefan

Pomoc ludziom bezdomnym może nieść każdy i na różne sposoby. Najczęściej pomoc oferuje państwo, które niejako jest zobligowane konstytucyjnie do tego, aby zapobiegać bezdomności w kraju. Równie często można spotkać się z różnego rodzaju instytucjami charytatywnymi, których celem jest przeciwdziałanie bezdomności.

Instytucje te podobnie jak państwo, nastawione są głównie na udzielanie schronienia, jednak dodatkowo bardzo często udzielają także pomocy psychologicznej. Ludzie bezdomni są bowiem różni i odmienna jest przyczyna bycia bezdomnym każdego z nich. Człowiek może pozostać bez domu, ponieważ znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, czy zawodowej.

Przyczyną bycia bezdomnym mogą być także różnego rodzaju choroby, w szczególności związane ze zdrowie psychicznym. Czasami również zdarza się, że ludzie pozostają bezdomni z wyboru – bo tak jest im łatwiej i lepiej, a przynajmniej tak myślą. Każdy z tych przypadków wymaga wobec tego odmiennej opieki i zaangażowania różnych jednostek.

Pomoc bezdomnym może nieść każdy. Jedni są do tego zobowiązani, inni będą to czynić z wyboru. Niezależnie od tego, jakie są powódki niesienia pomocy, powinna być ona zawsze szczera i płynąca z głębi serca.

www.spotkaniakardiologiczne.pl www.cezal.waw.pl