Pomoc bezdomnym powinna być adekwatna do skali problemu

Pomoc bezdomnym powinna być adekwatna do skali problemu

5 stycznia 2019 Wyłącz przez Stefan

Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych nie powinno być przypadkowe. Konieczne jest prowadzenie działań celowych i świadomych, a przede wszystkim adekwatnych do skali problemu bezdomności. Co bowiem przyjedzie z tego, że na przykład w Warszawie otworzymy cztery schroniska dla bezdomnych, które w sumie pomieszczą tysiąc pięćset osób, skoro w tym mieście hipotetycznie jest dziesięć tysięcy bezdomnych. Wobec takiej sytuacji te cztery schroniska nie stanowią rozwiązania problemu.

Dlatego tak ważne i bardzo istotne jest monitorowanie problemu: przeprowadzanie spisu ludności oraz kontrolowanie poziomu bezdomności w danym miejscu. Aby móc mówić o rozwiązywaniu problemu konieczne jest jego poznanie i zmierzenie się z jego skalą. Należy zdać sobie sprawę z tego jaka jest przede wszystkim liczba bezdomnych, a następnie można mówić o pomocy wyższego rzędu. Jednak do tego także niezbędna jest świadomość ,między innymi tego, dlaczego Ci ludzie znaleźli się na ulicy, co można zrobić by im pomóc, jakie są ich potrzeby i oczekiwania.

Dopiero właściwe zapoznanie się z tematem jest w stanie doprowadzić do zadowalających rezultatów.