Zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych

10 marca 2019 Wyłącz przez Stefan

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych stało się powszechne i bardzo często stosowane, choć osoby te jeszcze do niedawna borykały się z problemem braku akceptacji i chęci zatrudnienia.

Dziś pracownik niepełnosprawny jest pełnowartościowym pracownikiem dzięki wielu fundacjom są rekomendowani pracodawcom a ich miejsca pracy finansowane lub współfinansowane przez różnego rodzaju organizacje i urzędy.

Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju innowacja firm w Polsce, ponieważ łatwość zatrudnienia osób z różnymi schorzeniami kiedyś wiązała się z różnego rodzaju problematyką taką jak na przykład dostosowanie miejsca pracy.

Dziś nie jest to problem pracodawcy zachęcani są benefitami, niższymi podatkami i różnymi innymi przywilejami, które towarzyszą zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Długo musieliśmy czekać do momentu, kiedy pracodawcy docenią potencjał ludzi, którzy nie są absolutnie gorsi od tych całkowicie sprawnych fizycznie.

W tym przypadku mówimy o innowacji fizycznej i namacalnej, czyli rozwiązania, które umożliwiają osobom chorym, ale szczególnie innowacji myślenia.